II. VELEKNĚŽKA

196

Pohlednice A6

motiv z karet KARBANÍK & KARTÁŘKA

 

2 - VELEKNĚŽKA - poznání, spiritualita, seberozvoj


Tato karta může vyzývat k otevření
se a seberozvoji. Symbolizuje touhu
po vědění (v trávě před ní leží
jablko poznání). Je to nezávislý
člověk, který se řídí svou intuicí.
Dva stromy vedle Velekněžky -
ženská bílá bříza a mužský černý
dub - jsou tu jako dva babylonské
sloupy Boas a Joachim. Naše
myšlení formují duality. Vchod,
východ. Černá, bílá. Dobro, zlo. Ale

Velekněžka je uprostřed a nepři-
klání se k extrémům. Studuje.


  • Skladem
45 Kč
Kategorie: KARETNÍ POHLEDNICE